Baanregelement

Hier onder vindt u het baanregelement. Dit zijn de regels waaraan alle VLTC leden zich moeten houden. Indien het baanregelement niet voorziet in een voorgevallen situatie, dan wordt een beroep gedaan op onze leden om dit in harmonie met elkaar op te lossen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij een conflict situatie ter plekke een besluit te nemen.

 1. Leden mogen alleen van de banen gebruik maken via reservering op het reserveringsbord d.m.v. de ledenpas. Dit geldt zowel overdag als ’s avonds.
 2. Introducees kunnen tegen betaling van € 5,00 per keer, gebruik maken van de tennisbanen. Ook voor hen geldt dit reglement.
 3. Voor enkelspel geldt een speeltijd van 30 minuten; Voor dubbelspel geldt een speeltijd van 45 minuten. Het reserveringsbord toont aanvangstijden die met een kwartier verspringen. Door de ledenpas op de gewenste aanvangstijd van een willekeurige baan te hangen kunnen leden een baan reserveren. Als gekozen wordt voor een baan waar op dat moment een enkelspel gespeeld wordt dan moet de ledenpas 30 minuten na de aanvangstijd van de op dat moment spelende leden opgehangen worden. Eén vakje vrij laten dus. Wordt er voor een baan gekozen waar op dat moment een dubbelspel gespeeld wordt, dan moet de ledenpas 45 minuten na de aanvangstijd van de op dat moment spelende leden opgehangen worden, twee vakjes vrijlaten.Er moeten altijd evenveel ledenpasjes hangen als er spelers zijn. Dus bij dubbelspel 4 pasjes en bij enkelspel 2 pasjes.
 4. Tot 18.00 uur mag ieder lid gebruik maken van alle banen. Na 18.00 uur mag de basisschooljeugd tot 19.00 uur gebruik maken van banen 4 en 5, uiteraard via het reserveringssysteem. Middelbare scholieren en senioren mogen na 18.00 uur gebruik maken van alle banen. Een combinatie van basisschooljeugd en minimaal 2 senioren en/of middelbare scholieren mag na 19.00 uur gebruik maken van alle banen. Leden worden beschouwd als middelbare schooljeugd vanaf het jaar waarin het lid 12 jaar wordt.
 5. Dubbelen is verplicht als hiervoor aanleiding is. Bijvoorbeeld als de wachttijd meer dan 30 minuten bedraagt of op aanwijzing van het bestuur of door het bestuur aangewezen personen.
 6. Doorreserveren, op dezelfde baan als waarop gespeeld wordt of op een andere baan, is alleen toegestaan nadat de huidige speeltijd is afgelopen.
 7. Competitie- en toernooiwedstrijden alsook tennislessen, piramidewedstrijden en andere officiële activiteiten hebben voorrang boven individueel gebruik.
 8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of in twijfelgevallen beslist het bestuur.

Met onze “all weather” banen kan er in principe het hele jaar door gespeeld worden. Toch zijn er een paar regels waar iedereen zich aan moet houden om de banen goed te houden.

 • Kale vorst spelen geen bezwaar
 • Sneeuw verwijder sneeuw, spelen geen probleem. (Verwijder sneeuw met geschikt materiaal en zoveel mogelijk handmatig)
 • IJzel spelen wordt afgeraden uit veiligheidsoverwegingen
 • Dooi spelen verboden! Gedurende dooi periode is spelen echt verboden zolang de vorst niet uit de bodem is! Hierdoor kunnen de banen onherstelbaar worden beschadigd

Wanneer er niet gespeeld mag worden, zal dit aangegeven worden bij de tennisbaan en op de website!

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 315 242 055

Clubhuis

Westelijke Oude Aaltenseweg 2
7051 HL Varsseveld